Plan dnia

Plan jest bardzo ważny i staramy się wdrażać stały harmonogram dnia, bierzemy jednak pod uwagę indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

7 – 8:30 - zabawy indywidualne i grupowe: integracyjne, swobodne

8:30 – 8:40 – poranna gimnastyka

8:40 – 8:50 – czytanie dzieciom

8:50 – 9:30 – śniadanie: przygotowanie do śniadania - czynności: higieniczne, organizacyjno-porządkowe, zwyczajowo-kulturowe
*Staramy się zawsze, żeby dzieci jadły posiłki samodzielnie
9:30 – 11:20 - Zajęcia zorganizowane w sali zabaw lub na dworze

Spacery, zabawy: przy muzyce, ruchowe, taneczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, kształtujące umiejętność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia plastyczne.

11:20 – 12 - I danie – zupa: przygotowanie do zupy – czynności higieniczne, organizacyjno – porządkowe, zwyczajowo – kulturowe
12:15 – 13:50 - Odpoczynek, relaksacja: odpoczynek – relaksacja – wyciszenie, leżakowanie, słuchanie muzyki klasycznej i relaksacyjnej, słuchanie czytanych bajek
14 – 14:30 - II danie – Obiad: przygotowanie do II dania – czynności higieniczne i organizacyjno – porządkowe
14:30 – 15:30 Zabawy swobodne. Po obiedzie dzieci bawią się swobodnie, samodzielnie bądź z ciociami. Część z dzieci wraca już z rodzicami do domu.
15:30 – 17 - Podwieczorek

Podwieczorek, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci. Po południu jemy jeszcze wspólnie zdrowe przekąski. Czas spędzamy na zabawach dowolnych, czytaniu książek lub tańczeniu.

CEDLODZ.PL