Dni wolne 2024

Procedury ochrony zdrowia

Harmonogram wydarzeń i uroczystości w klubie 2024 r

Status klubu dziecięcego "Mali Europejczycy"

Regulamin klubu dziecięcego "Mali Europejczycy"

Dokumenty

Zapisy do klubu dziecięcego prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego.
Termin przyjęcia dziecka jest uzależniony od ilości wolnych miejsc.

Informacje potrzebne do rekrutacji:

- imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL

- dane rodziców: imię i nazwisko, nr telefonu

- informacje o stanie zdrowia dziecka: przebyte choroby, choroby przewlekłe, stała opieka lekarza specjalisty, alergie, zalecenia związane z dietą dziecka,

- inne, ważne informacje o dziecku.

CEDLODZ.PL