Wyżywienie

Klub dziecięcy zapewnia dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla ich grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym.

W klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków.

Opłata za pełne wyżywienie (śniadanie, zupę, drugie danie, podwieczorek) będzie wynosiła około 16 zł dziennie i jest uzależniona od obecności dziecka w klubie. Jeśli rodzic zgłosi, odpowiednio wcześnie nieobecność dziecka, opłata za wyżywienie nie będzie pobierana.

Tutaj będzie pojawiał się tygodniowy jadłospis.

CEDLODZ.PL